Östhammars Kulturskola inför ett nytt digitalt system från och med höstterminen 2020.
Som vårdnadshavare behöver du därför registrera dig och ditt barn om ni önskar behålla den plats och det ämnet ni har nu.

Följ instruktionerna i denna mall.
Nyregistrering_befintliga_elever_20200526