Mål och vision

Vision

En tillgänglig, samtidsrelevant och samverkande kulturskola för barn och unga som angår och gör skillnad.

Målsättning

Att utifrån barns och ungas drivkraft och intresse erbjuda en kvalitativ kulturskoleverksamhet.

Vi vill inspirera och utmana både barn, pedagoger och vuxna att se skapandet, fantasin, utforskandet och förnuftet som nödvändiga förutsättningar för att växa och lära, så att var och en blir fria och levande i förhållande till sig själva och omvärlden.