Mål och vision

Vision

En tillgänglig, samtidsrelevant och samverkande kulturskola för barn och unga som angår och gör skillnad.

Målsättning

Att utifrån barns och ungas drivkraft och intresse erbjuda en kvalitativ kulturskoleverksamhet.