Frågor och svar

Hem/Frågor och svar
Frågor och svar2021-09-07T14:19:49+02:00

Vanliga frågor

Vad är Kulturskolan?2020-05-14T13:42:47+02:00

Östhammars kulturskola är en avgiftsfri, kommunal, konstnärlig och pedagogisk fritidsverksamhet för barn och unga.

Vem får gå på Kulturskolan?2020-05-14T13:43:47+02:00

Kulturskolan är till för barn och unga 1 – 19 år som är folkbokförda i Östhammars kommun eller som har minst en vårdnadshavare som är folkbokförd i kommunen.

Vilket åldersspann som gäller för respektive kurs framgår i kurskatalogen.

Hur många deltagartillfällen ingår i kurserna?2020-05-14T14:54:05+02:00

Terminskurs löper under hela skolterminen, med lektionstillfällen varje vecka, undantaget lov och röda dagar. Exakt antal lektioner per termin varierar beroende på när terminen börjar samt hur kulturskolan har planerat sin verksamhet. Mellan 14 – 16 sammankomster brukar det bli inklusive uppspel.

Vad menas med lektionstillfälle?2020-05-14T14:54:20+02:00

Med lektionstillfälle menas ordinarie undervisning och de delar av undervisningen som sker i form av gemensamma framträdanden, konserter, uppspel, workshop, studiebesök och aktiviteter som arrangeras av Kulturskolan

Vad händer vid inställd lektion?2020-05-14T14:54:37+02:00

Lektioner kan komma att ställas in vid ordinarie lärares frånvaro. Ibland meddelas detta med lång framförhållning och ibland sker det samma dag t ex vid sjukdom eller vab. Inställd lektion meddelas via sms och/eller StudyAlong iRum. I vissa fall tillsätts vikarie vid frånvaro.

Som elev har du också tillgång till videolektioner och annat material som finns i StudyAlong.

Var hittar jag information om terminens start och slut, lov och annat?2020-05-14T15:18:29+02:00

Vi har en generell start- och slutvecka för våra terminskurser, som gäller alla. Dessa tider meddelas via mejl, Unikum och hemsida inför varje termin. Vid eventuella avvikelser från detta skickar respektive lärare ut terminsinformation som gäller din grupp. Våra terminskurser är undervisningsfria under skollov och helgdagar. Information om uppspel, konserter etc. kommer från respektive lärare under terminen. Uppdaterad information finns på: www.osthammarskulturskola.se

Varför ändras tiden för deltagartillfällena ibland?2020-05-14T15:18:44+02:00

Ibland behöver Kulturskolans lärare göra om sina scheman och ändra tiderna för deltagartillfällen för att sätta ihop så bra grupper som möjligt. De flesta förändringar görs i övergången från termin till termin. Om ändring av tidpunkt behöver göras efter terminsstart så sker det i dialog med elever/deltagare och vårdnadshavare. Tiden för deltagartillfällen kan komma att ändras beroende på hur många elever som anmält sig. Varje deltagartillfälle är minst 20 minuter.

Hur går undervisningen till?2020-05-14T14:51:09+02:00

Deltagartillfällena sker i grupp och/eller individuellt och anpassas så långt det är möjligt efter deltagarnas behov och intressen. På Kulturskolan får du uttrycka dig konstnärligt med hjälp av din fantasi, röst, händer och kropp. Du lär dig musikens, filmens, konstens eller teaterns språk och skapar kreativt tillsammans med dina gruppkompisar och pedagogen. Ni har kul tillsammans. Du som spelar instrument eller sjunger har möjlighet att vara med i orkester, ensemble, band eller kör. Med jämna mellanrum får du möjlighet att framträda i olika former, om du vill. Det kan handla om allt från öppna lektioner till stora konserter eller föreställningar. Pedagogen ser till att det sker i en form som känns trygg och rolig. Kulturskolans konserter och föreställningar har nästan alltid fri entré för publiken.

Vad förväntas av mig som elev/deltagare?2020-05-14T14:55:43+02:00

Som elev/deltagare är du en betydelsefull del av gruppen. Alla behövs för att det ska bli musik, teater eller film och för att det ska bli trevlig stämning. När man medverkar i konserter, uppspel och föreställningar så är det viktigt att man deltar aktivt, förbereder sig och meddelar eventuell frånvaro med så god framförhållning som möjligt.

På Kulturskolan får du gärna komma med förslag och idéer om hur du vill påverka undervisningen.

Om du spelar ett instrument blir det mycket roligare om du övar mellan lektionerna – hellre kort och ofta, än länge och sällan. Passa på och använd det material och de videolektioner som finns på StudyAlong för att lära dig ännu mer.

Meddela frånvaro via StudyAlong eller via SMS till din lärare, så att vi inte behöver oroa oss eller göra eftersökningar.

På Kulturskolan är alla välkomna. Det finns ingen plats för mobbing, rasism eller kränkningar i Kulturskolan. Om du skulle uppleva det vill vi att du berättar det för din lärare eller kulturskolans chef.

Hur anmäler jag mitt barn?2020-05-14T14:56:46+02:00

Anmälan gör du via StudyAlong www.studyalong.se/osthammar Du behöver mobilt BankID för att logga in. Om det är första gången du använder StudyAlong så börja med att skapa ett konto till dig och ett konto till ditt/dina barn. Ladda gärna ner appen StudyAlong både till vårdnadshavare och barn så blir det enklare att hålla löpande kontakt och ta del av videolektioner.

Kulturskolans pedagoger och administration kan hjälpa till och visa hur man använder systemet, men själva bokningen måste göras av dig som vårdnadshavare.

När ditt barn redan går en terminskurs så får du inför varje terminsskifte ett erbjudande om att fortsätta. För att boka platsen behöver du gå in på vårdnadshavarkontot i StudyAlong och bekräfta.

Vad är StudyAlong?2020-05-14T14:57:45+02:00

StudyAlong är ett digitalt system för musik- och kulturskolor. Du kan logga in i StudyAlong på en dator eller via en app. Vårdnadshavaren har ett eget konto och eleven har ett eget konto.

Som vårdnadshavare kan du genom StudyAlong:

 • använda appen med många bra funktioner
 • boka kurser i kulturskolans kurskatalog genom ditt vårdnadshavarkonto
 • hålla era kontaktuppgifter uppdaterade
 • se information om bokade kurser, scheman, platser och lärare
 • bekräfta återanmälan, alltså tacka ja till erbjudande om att fortsätta i Kulturskolan nästa termin, genom ditt vårdnadshavarkonto
 • följa info om undervisning via digitala klassrum (iRum)
 • kommunicera med ditt barns lärare via det digitala klassrummet (iRum)
 • Du kan däremot inte avboka kurser via StudyAlong utan måste meddela Kulturskolans administration enligt nedan (se betalningsvillkor).

Som elev kan du genom StudyAlong:

 • använda appen med många bra funktioner
 • kommunicera med lärare och gruppkompisar via digitala klassrum (iRum)
 • lära dig mer genom att titta på material som gruppen delar och genom tillgång till massor av gratis videolektioner
Vad kostar det att gå på Kulturskolan?2020-05-14T15:00:46+02:00
 • Östhammars kulturskola är avgiftsfri.
 • Om du behöver hyra ett instrument kan du göra det för 215 kr per termin.
Hur får jag tillgång till instrument?2020-05-14T15:08:19+02:00

När man spelar musik behöver man ett instrument.
Det finns möjlighet att hyra vissa instrument från Kulturskolan för 215 kr per termin.

Kostnaden för att köpa ett eget instrument varierar. Läraren kan ge vissa råd kring instrumentinköp, men får inte rekommendera specifika varumärken eller försäljningsställen.

På vissa kurser, särskilt på nybörjarnivå, behöver du skaffa de notböcker som läraren valt.

Du kan också behöva skaffa tillbehör såsom rörblad till saxofon, harts till stråkar, plektrum och capo till gitarr, basförstärkare till elbas, hörlurar, strängar, trumstockar, notställ etc.

 • Slutar eleven ska instrumentet återlämnas till lärare eller till expeditionen snarast.
 • Instrument ska skötas enligt lärarens anvisningar.
 • Målsmän ersätter skada som ej utgör normalt slitage.
Får man prova på innan man bestämmer sig?2020-05-14T15:07:19+02:00

Ja det får du men vi vill att du bestämmer dig efter två tillfällen. Anledningen till att det är viktigt att du meddelar om du vill fortsätta eller ej, är att vi vill kunna erbjuda platsen till annan sökande så fort det går.

Det finns andra sätt att prova på olika ämnen på Kulturskolan:

Ibland ordnar Kulturskolan kompisveckor, öppet hus, workshops, kortkurser och lovkurser där man får träffa våra lärare och prova ett ämne under kortare tid. Håll utkik på vår hemsida och på Facebook. Du kan också höra av dig om du vill veta mer innan du anmäler dig.

Vad gäller om jag inte vill fortsätta?2020-10-09T16:25:14+02:00

Om du ångrar dig eller inte vill fortsätta vill vi att du avbokar dig. Det gör du genom två steg:

1) Gå in på ditt konto på StudyAlong. På ditt barns kurskort finns en knapp AVSLUTA KURSDELTAGANDE. Klicka på den och följ instruktionerna.

2) Skicka ett mejl till kulturskolanosthammar.se . Skriv barnets namn, kurs som ska avbokas samt varför du vill avboka kursen.

OBS! Det är alltid ni som vårdnadshavare som behöver se till att avbokning sker. Kulturskolan och dess personal kan inte göra det.

Hur hanterar Kulturskolan personuppgifter?2020-05-14T15:09:32+02:00

Kulturskolan är en del av Östhammars kommun och hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR och offentlighetsprincipen. Info finns här: www.osthammar.se/gdpr

I samband med din registrering och kursbokning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig och för att uppfylla vårt uppdrag (att bedriva kulturskoleverksamhet) som är av allmänt intresse.

Om du eller ditt barn har skyddad identitet så behöver ni få hjälp med anmälan och annan kursadministration. Mejla aldrig känsliga personuppgifter eller uppgifter som rör skyddad identitet till Kulturskolan. Ring istället Kulturskolans administration för att få hjälp med bokning och liknande.

Vad gäller för fotografering, film och ljudupptagning?

Foto, film och ljudupptagning är inte tillåten för besökare i Kulturskolans lokaler. Kulturskolan dokumenterar ibland undervisningen med bild och ljud och använder detta för pedagogiska ändamål. Vi sprider inget vidare utanför gruppen utan att ha ett uttalat godkännande ifrån vårdnadshavare/elev. Vid framträdanden på allmän plats kan Kulturskolan inte styra vilka andra som fotograferar eller hur de sprider materialet. På filmkurserna ingår det som en del av undervisningen att som elev filma och bli filmad. Vi ser på filmerna tillsammans i gruppen och visar dem för inbjuden publik vid speciella tillfällen, men sprider dem inte vidare på mejl, sociala medier eller liknande utan ett uttalat godkännande ifrån vårdnadshavare/elev.

Hur ska jag göra om jag inte är nöjd?2020-05-14T15:16:49+02:00

Allmänna synpunkter, klagomål, önskemål och förslag kan framföras till Kulturskolans chef på kulturskolanosthammar.se

Önskar du lämna en formell synpunkt till Barn- och utbildningsnämnden som är huvudman för verksamheten, så finns information här: http://www.osthammar.se/synpunkter-bou

Vill du ställa en fråga? Kontakta oss via formuläret.

Till toppen