Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för Östhammars kulturskola

Östhammars kulturskola inom Östhammars kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur https://kulturskolanosthammar.se/ uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.}

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från https://kulturskolanosthammar.se/ som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss på denna länk.

Svarstiden är normalt 1 – 2 dagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

  • skicka e-post till kulturskolan@ osthammar.se
  • ring 0173-861 64

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss på denna länk till kontaktsidan så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det, denna länk leder till deras hemsida via en ny flik.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid Rubriker med h1-h4 +

  • Rubrikerna kommer att få en översyn för att de ska vara korrekta.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 2020-12-31

Problem med innehåll

  • Textade filmer
  • Ljud bild och film för att komplettera text
  • Begriplig svenska
  • Tydliga länkar

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 2021-06-15

  • Filmerna är musikvideos från YouTube och elevfilmer. Om det visar sig att de måste textas kommer filmerna att tas ner då arbetet blir för stort och kostsamt för kulturskolan. Detsamma gäller ljud och bild för att komplettera text.
  • Språkbruket kommer att ses över för att all text ska vara på lättläst svenska eller klarspråk.
  • Vi kommer att se över hur vi skriver länkar för att skapa en begripligare navigation.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av https://kulturskolanosthammar.se/

Senaste bedömningen gjordes den 2020-09-23

Granskmningsmetod

”https://webbriktlinjer.se/testa-din-webbplats/”

Granskningsrapport

Webbplatsen publicerades 2020-06-01

Redogörelsen uppdaterades senast den 2020-09-23