Värdegrund

Öppenhet

Vi är nyfikna, lyssnande, inbjudande och bejakar våra olikheter. Det gör vi genom att ha och visa tillit till vårt uppdrag, varandra och våra barn och unga.

Engagemang

Vi är ärliga, bryr oss och är angelägna om både medarbetare och våra barn och unga. Det gör vi genom att ha en positiv människosyn och genom att stödja varandra på ett ärligt och konstruktivt sätt.

Ansvar

Vi tar ansvar, är modiga och trygga i våra handlingar och ger varandra och våra elever positiv och konstruktiv feedback vilket gör att vi växer och utvecklas som individer och verksamhet.

Tillsammans

Vi tror på samarbete och förmågan att arbeta tillsammans mellan kollegor, andra enheter, civilsamhället, näringslivet, barn och unga samt deras vårdnadshavare. Det gör vi genom att vi strävar efter att vara kreativa, lyhörda och modiga samarbetare.