Värdegrund

Öppenhet

Vi har en förmåga att vara nyfikna, lyssnande och inbjudande till såväl kunder, medarbetare och förtroendevalda. Här speglar vi demokrati, inflytande och bejakar våra olikheter. Öppenhet bygger vi genom att skapa tillit och förtroende mellan varandra och för vår verksamhet.

Engagemang

Vi är ärliga, bryr oss och är angelägna om både medarbetare och medborgare. Att vilja allas väl och göra allt, kanske även det lilla extra. Vi har en positiv syn på varandra, utgår från det som fungerar och lyfter och stödjer varandra på ett ärligt sätt.

Ansvar

Vi tar ansvar för våra handlingar och ger varandra positiv och konstruktiv feedback vilket gör att vi växer och utvecklas som individer och verksamhet. Vi medger fel och avvikelser. Gör om och gör rätt när det så krävs. För detta krävs både mod och trygghet hos var och en.

Tillsammans

Ju svårare utmaningen blir, desto större vinst att jobba tillsammans. Vår framgång kommer att styras av förmågan att arbeta tillsammans mellan kollegor, mellan enheter, mellan förvaltningar men även tillsammans med andra myndigheter, den civila sektorn och det privata näringslivet.