Skolan

Östhammars kulturskola är en avgiftsfri, kommunal, konstnärlig och pedagogisk fritidsverksamhet. Vi vänder oss till barn och unga i Östhammars kommun från årskurs 1 till gymnasiet och vi erbjuder musik och dans till samtliga förskolor.

Östhammars kulturskola vill göra det möjligt för barn och unga att få tillgång till sitt eget skapande. Det är barn och ungas egen drivkraft, fantasi och nyfikenhet som står i centrum.

Vi arbetar utifrån ett demokratiskt ställningstagande där barn och unga ses som kompetenta och viktiga samhällsmedborgare. På kulturskolan är det inte den färdiga produkten som är det viktigaste – det är ”vägen” dit eller processen.

Vi har ett antal lagar och styrdokument som lägger grunden för vår verksamhet. Vi har också tagit fram en grundsyn för vårt arbete och vad vi vill uppnå. Det hjälper oss i vår vardag, bidrar till vår utveckling och skapar en gemensam förståelse och målbild för vad vi är och vart vi är på väg.

Är du nyfiken på vad kulturskolan står för är du välkommen att läsa igenom dokumentet här!
Kulturskolans-förhållningssätt-för-verksamhet-och-pedagogik-2023

Kontakta oss