Skolan

Östhammars kulturskola är en avgiftsfri, kommunal, konstnärlig och pedagogisk fritidsverksamhet.
Vi vänder oss till barn och unga i Östhammars kommun från årskurs 1 till gymnasiet och vi erbjuder musik i förskolan till samtliga förskolor.

Vårt arbete och uppdrag styrs dels av barn och ungas drivkraft, dels av FNs barnkonvention.
I mån av plats kan personer över 19 år antas till kulturskolans kurser.
Alla över 19 år betalar en terminsavgift på 900 kr.

Hjälp oss gärna att bli bättre genom att tala om vad du önskar dig eller om något kan bli bättre genom att mejla oss.

Kontakta oss