Hur får jag tillgång till instrument?

2020-05-14T15:08:19+02:00

När man spelar musik behöver man ett instrument. Det finns möjlighet att hyra vissa instrument från Kulturskolan för 215 kr per termin. Kostnaden för att köpa ett eget instrument varierar. Läraren kan ge vissa råd kring instrumentinköp, men får inte rekommendera specifika varumärken eller försäljningsställen. På vissa kurser, särskilt på nybörjarnivå, behöver du skaffa de notböcker som läraren valt. Du kan också behöva skaffa tillbehör såsom rörblad till saxofon, harts till stråkar, plektrum och capo till gitarr, basförstärkare till elbas, hörlurar, strängar, trumstockar, notställ etc. Slutar eleven ska instrumentet återlämnas till lärare eller till expeditionen snarast. Instrument ska skötas enligt [...]