Kurser

Hem/Kurser

Vad gäller om jag inte vill fortsätta?

2020-10-09T16:25:14+02:00

Om du ångrar dig eller inte vill fortsätta vill vi att du avbokar dig. Det gör du genom två steg: 1) Gå in på ditt konto på StudyAlong. På ditt barns kurskort finns en knapp AVSLUTA KURSDELTAGANDE. Klicka på den och följ instruktionerna. 2) Skicka ett mejl till kulturskolan@osthammar.se . Skriv barnets namn, kurs som ska avbokas samt varför du vill avboka kursen. OBS! Det är alltid ni som vårdnadshavare som behöver se till att avbokning sker. Kulturskolan och dess personal kan inte göra det.

Vad gäller om jag inte vill fortsätta?2020-10-09T16:25:14+02:00

Får man prova på innan man bestämmer sig?

2020-05-14T15:07:19+02:00

Ja det får du men vi vill att du bestämmer dig efter två tillfällen. Anledningen till att det är viktigt att du meddelar om du vill fortsätta eller ej, är att vi vill kunna erbjuda platsen till annan sökande så fort det går. Det finns andra sätt att prova på olika ämnen på Kulturskolan: Ibland ordnar Kulturskolan kompisveckor, öppet hus, workshops, kortkurser och lovkurser där man får träffa våra lärare och prova ett ämne under kortare tid. Håll utkik på vår hemsida och på Facebook. Du kan också höra av dig om du vill veta mer innan du anmäler dig. [...]

Får man prova på innan man bestämmer sig?2020-05-14T15:07:19+02:00

Hur anmäler jag mitt barn?

2020-05-14T14:56:46+02:00

Anmälan gör du via StudyAlong www.studyalong.se/osthammar Du behöver mobilt BankID för att logga in. Om det är första gången du använder StudyAlong så börja med att skapa ett konto till dig och ett konto till ditt/dina barn. Ladda gärna ner appen StudyAlong både till vårdnadshavare och barn så blir det enklare att hålla löpande kontakt och ta del av videolektioner. Kulturskolans pedagoger och administration kan hjälpa till och visa hur man använder systemet, men själva bokningen måste göras av dig som vårdnadshavare. När ditt barn redan går en terminskurs så får du inför varje terminsskifte ett erbjudande om att fortsätta. [...]

Hur anmäler jag mitt barn?2020-05-14T14:56:46+02:00

Varför ändras tiden för deltagartillfällena ibland?

2020-05-14T15:18:44+02:00

Ibland behöver Kulturskolans lärare göra om sina scheman och ändra tiderna för deltagartillfällen för att sätta ihop så bra grupper som möjligt. De flesta förändringar görs i övergången från termin till termin. Om ändring av tidpunkt behöver göras efter terminsstart så sker det i dialog med elever/deltagare och vårdnadshavare. Tiden för deltagartillfällen kan komma att ändras beroende på hur många elever som anmält sig. Varje deltagartillfälle är minst 20 minuter.

Varför ändras tiden för deltagartillfällena ibland?2020-05-14T15:18:44+02:00

Var hittar jag information om terminens start och slut, lov och annat?

2020-05-14T15:18:29+02:00

Vi har en generell start- och slutvecka för våra terminskurser, som gäller alla. Dessa tider meddelas via mejl, Unikum och hemsida inför varje termin. Vid eventuella avvikelser från detta skickar respektive lärare ut terminsinformation som gäller din grupp. Våra terminskurser är undervisningsfria under skollov och helgdagar. Information om uppspel, konserter etc. kommer från respektive lärare under terminen. Uppdaterad information finns på: www.osthammarskulturskola.se

Var hittar jag information om terminens start och slut, lov och annat?2020-05-14T15:18:29+02:00

Vad händer vid inställd lektion?

2020-05-14T14:54:37+02:00

Lektioner kan komma att ställas in vid ordinarie lärares frånvaro. Ibland meddelas detta med lång framförhållning och ibland sker det samma dag t ex vid sjukdom eller vab. Inställd lektion meddelas via sms och/eller StudyAlong iRum. I vissa fall tillsätts vikarie vid frånvaro. Som elev har du också tillgång till videolektioner och annat material som finns i StudyAlong.

Vad händer vid inställd lektion?2020-05-14T14:54:37+02:00

Vad menas med lektionstillfälle?

2020-05-14T14:54:20+02:00

Med lektionstillfälle menas ordinarie undervisning och de delar av undervisningen som sker i form av gemensamma framträdanden, konserter, uppspel, workshop, studiebesök och aktiviteter som arrangeras av Kulturskolan

Vad menas med lektionstillfälle?2020-05-14T14:54:20+02:00

Hur många deltagartillfällen ingår i kurserna?

2020-05-14T14:54:05+02:00

Terminskurs löper under hela skolterminen, med lektionstillfällen varje vecka, undantaget lov och röda dagar. Exakt antal lektioner per termin varierar beroende på när terminen börjar samt hur kulturskolan har planerat sin verksamhet. Mellan 14 – 16 sammankomster brukar det bli inklusive uppspel.

Hur många deltagartillfällen ingår i kurserna?2020-05-14T14:54:05+02:00
Till toppen