Om Kulturskolan

Hem/Om Kulturskolan

Vad gäller om jag inte vill fortsätta?

2020-10-09T16:25:14+02:00

Om du ångrar dig eller inte vill fortsätta vill vi att du avbokar dig. Det gör du genom två steg: 1) Gå in på ditt konto på StudyAlong. På ditt barns kurskort finns en knapp AVSLUTA KURSDELTAGANDE. Klicka på den och följ instruktionerna. 2) Skicka ett mejl till kulturskolan@osthammar.se . Skriv barnets namn, kurs som ska avbokas samt varför du vill avboka kursen. OBS! Det är alltid ni som vårdnadshavare som behöver se till att avbokning sker. Kulturskolan och dess personal kan inte göra det.

Vad gäller om jag inte vill fortsätta?2020-10-09T16:25:14+02:00

Får man prova på innan man bestämmer sig?

2020-05-14T15:07:19+02:00

Ja det får du men vi vill att du bestämmer dig efter två tillfällen. Anledningen till att det är viktigt att du meddelar om du vill fortsätta eller ej, är att vi vill kunna erbjuda platsen till annan sökande så fort det går. Det finns andra sätt att prova på olika ämnen på Kulturskolan: Ibland ordnar Kulturskolan kompisveckor, öppet hus, workshops, kortkurser och lovkurser där man får träffa våra lärare och prova ett ämne under kortare tid. Håll utkik på vår hemsida och på Facebook. Du kan också höra av dig om du vill veta mer innan du anmäler dig. [...]

Får man prova på innan man bestämmer sig?2020-05-14T15:07:19+02:00

Vad kostar det att gå på Kulturskolan?

2020-05-14T15:00:46+02:00

Östhammars kulturskola är avgiftsfri. Om du behöver hyra ett instrument kan du göra det för 215 kr per termin.

Vad kostar det att gå på Kulturskolan?2020-05-14T15:00:46+02:00

Hur anmäler jag mitt barn?

2020-05-14T14:56:46+02:00

Anmälan gör du via StudyAlong www.studyalong.se/osthammar Du behöver mobilt BankID för att logga in. Om det är första gången du använder StudyAlong så börja med att skapa ett konto till dig och ett konto till ditt/dina barn. Ladda gärna ner appen StudyAlong både till vårdnadshavare och barn så blir det enklare att hålla löpande kontakt och ta del av videolektioner. Kulturskolans pedagoger och administration kan hjälpa till och visa hur man använder systemet, men själva bokningen måste göras av dig som vårdnadshavare. När ditt barn redan går en terminskurs så får du inför varje terminsskifte ett erbjudande om att fortsätta. [...]

Hur anmäler jag mitt barn?2020-05-14T14:56:46+02:00

Vad förväntas av mig som elev/deltagare?

2020-05-14T14:55:43+02:00

Som elev/deltagare är du en betydelsefull del av gruppen. Alla behövs för att det ska bli musik, teater eller film och för att det ska bli trevlig stämning. När man medverkar i konserter, uppspel och föreställningar så är det viktigt att man deltar aktivt, förbereder sig och meddelar eventuell frånvaro med så god framförhållning som möjligt. På Kulturskolan får du gärna komma med förslag och idéer om hur du vill påverka undervisningen. Om du spelar ett instrument blir det mycket roligare om du övar mellan lektionerna – hellre kort och ofta, än länge och sällan. Passa på och använd det [...]

Vad förväntas av mig som elev/deltagare?2020-05-14T14:55:43+02:00

Hur går undervisningen till?

2020-05-14T14:51:09+02:00

Deltagartillfällena sker i grupp och/eller individuellt och anpassas så långt det är möjligt efter deltagarnas behov och intressen. På Kulturskolan får du uttrycka dig konstnärligt med hjälp av din fantasi, röst, händer och kropp. Du lär dig musikens, filmens, konstens eller teaterns språk och skapar kreativt tillsammans med dina gruppkompisar och pedagogen. Ni har kul tillsammans. Du som spelar instrument eller sjunger har möjlighet att vara med i orkester, ensemble, band eller kör. Med jämna mellanrum får du möjlighet att framträda i olika former, om du vill. Det kan handla om allt från öppna lektioner till stora konserter eller föreställningar. [...]

Hur går undervisningen till?2020-05-14T14:51:09+02:00

Var hittar jag information om terminens start och slut, lov och annat?

2020-05-14T15:18:29+02:00

Vi har en generell start- och slutvecka för våra terminskurser, som gäller alla. Dessa tider meddelas via mejl, Unikum och hemsida inför varje termin. Vid eventuella avvikelser från detta skickar respektive lärare ut terminsinformation som gäller din grupp. Våra terminskurser är undervisningsfria under skollov och helgdagar. Information om uppspel, konserter etc. kommer från respektive lärare under terminen. Uppdaterad information finns på: www.osthammarskulturskola.se

Var hittar jag information om terminens start och slut, lov och annat?2020-05-14T15:18:29+02:00

Vad händer vid inställd lektion?

2020-05-14T14:54:37+02:00

Lektioner kan komma att ställas in vid ordinarie lärares frånvaro. Ibland meddelas detta med lång framförhållning och ibland sker det samma dag t ex vid sjukdom eller vab. Inställd lektion meddelas via sms och/eller StudyAlong iRum. I vissa fall tillsätts vikarie vid frånvaro. Som elev har du också tillgång till videolektioner och annat material som finns i StudyAlong.

Vad händer vid inställd lektion?2020-05-14T14:54:37+02:00

Vad menas med lektionstillfälle?

2020-05-14T14:54:20+02:00

Med lektionstillfälle menas ordinarie undervisning och de delar av undervisningen som sker i form av gemensamma framträdanden, konserter, uppspel, workshop, studiebesök och aktiviteter som arrangeras av Kulturskolan

Vad menas med lektionstillfälle?2020-05-14T14:54:20+02:00

Vem får gå på Kulturskolan?

2020-05-14T13:43:47+02:00

Kulturskolan är till för barn och unga 1 – 19 år som är folkbokförda i Östhammars kommun eller som har minst en vårdnadshavare som är folkbokförd i kommunen. Vilket åldersspann som gäller för respektive kurs framgår i kurskatalogen.

Vem får gå på Kulturskolan?2020-05-14T13:43:47+02:00
Till toppen