Hur hanterar Kulturskolan personuppgifter?

2020-05-14T15:09:32+02:00

Kulturskolan är en del av Östhammars kommun och hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR och offentlighetsprincipen. Info finns här: www.osthammar.se/gdpr I samband med din registrering och kursbokning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig och för att uppfylla vårt uppdrag (att bedriva kulturskoleverksamhet) som är av allmänt intresse. Om du eller ditt barn har skyddad identitet så behöver ni få hjälp med anmälan och annan kursadministration. Mejla aldrig känsliga personuppgifter eller uppgifter som rör skyddad identitet till Kulturskolan. Ring istället Kulturskolans administration för att få hjälp med bokning och [...]