Varmt välkommen till en ny terminsstart på kulturskolan!

Kulturskolan bedriver sin verksamhet som normalt med följande regler kring Covid-19.

  • Vi tvättar händerna innan lektionen.
  • Vi desinficerar händerna innan och efter lektionerna.
  • Vi håller avstånd.
  • Alla som inte har lektion (kompisar, vårdnadshavare) ska inte uppehålla sig i lokalerna.
  • Vi stannar hemma ifall vi mår dåligt eller är förkylda.

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta mig på kulturskolanosthammar.se

Ta hand om er

Dag Elfgren

Kulturskolechef