Hej!
Vi på kulturskolan har en gemensam dag med övrig kommunpersonal måndagen den 6 maj (inom kultur & fritid) så alla lektioner är inställda denna dag.

/Kulturskolan