På grund av förändringen i Gimo skolområde där Hammarskolans elever till hösten ska flyttas till Vretaskolan kommer kulturskolan att förlora sina lokaler på Hammarskolan och Vallonskolan.

Kulturskolans verksamhet kommer att minska men det är i dagsläget oklart hur omfattande det blir och hur många elever som kommer att drabbas. I dagsläget har vi tagit bort saxofon, klarinett, tvärflöjt, blockflöjt och ensemblespel.

Det är beklagligt men vi arbetar på att hitta andra lösningar och lokaler och besked om hur det blir till hösten kommer att lämnas i samband med skolstart.  Oavsett hur det blir uppmanar vi alla som vill gå på kulturskolan i Gimo att söka de kurser vi har i kurskatalogen.

Dag Elfgren

Kulturskolechef, Östhammars Kulturskola