Drama/Teater

Här är mottot att ha kul tillsammans! Genom dramaövningar, lekar och improvisationer kastar vi oss in i teaterns magiska värld, där allt är möjligt och där inget är rätt eller fel. Vi skriver en pjäs tillsammans eller hittar en befintlig, som vi sedan spelar upp för en publik.

Vi har ofta musik med i föreställningen, ibland livemusik, där elever får använda instrument som de själva spelar eller så använder vi förinspelad musik.

I drama/teater tränar vi kreativitet, skaparförmåga, spontanitet, att ta hänsyn och att visa empati. Målet är att alla ska trivas och hitta sin plats i gruppen. Alla är lika viktiga!

Drama/Teatergrupperna är åldersindelade, så alla ska känna sig trygga och bekväma. Från årskurs 2 till gymnasiet. I mån av plats så är även vuxna välkomna!

Vill du se en klassisk sketch?

Kontakta oss för mer information eller ansök till kursen!

Ansök till kurs
Anna-Lena Gustafsson
Anna-Lena Gustafsson Drama och teater
Telefon: 0705-98 50 07

HildeMarie Farstad
HildeMarie FarstadDrama och teater i Alunda

Jag är utbildad teater- och dramapedagog och har jobbat i kulturskolan i 15 år. Kärleken till teatern har funnits sedan jag var liten, men väcktes av min lärare i lågstadiet, Yvonne, som stimulerade oss att spela teater och skriva egna pjäser. Jag fick där uppleva en tillsammanskänsla och en frihet som jag inte hade känt någon annanstans. Att få prova på att få vara någon annan, i vilken miljö som helst, där alla känslor var tillåtna och inget var rätt eller fel, var helt fantastiskt!

Jag brinner för att ge alla härliga barn och ungdomar det jag fick uppleva, ett sammanhang där man utvecklas själv tillsammans med andra och blir sedd och bekräftad. I teaterns värld är alla lika viktiga och lika mycket värda, vilket är mitt eget grundläggande mål både privat och på arbetet.