Nu är det dags att tycka till om sin lektionstid hos oss på Kulturskolan inför vårterminen -24.

För att ett och samma ämne inte ska påverkas under ett helt läsår erbjuder vi rockader till de elever som vill byta lektionstid mellan höst- och vårterminen. Det innebär att vi kommer att erbjuda en ny lektionstid ifall ni som vårdnadshavare eller om skolans lärare/mentor vill det mellan höst- och vårtermin. Samtliga skolor har fått denna information v 47.