Östhammars Kulturskola inför ett nytt digitalt system från och med höstterminen 2020.

Här finner du instruktioner om hur du som teaterelev i Östhammars dramagrupper ska återanmäla sig.
Återanmälan_teaterelever_20200525.docx

Den här anmälan gäller bara de elever som går i Östhammar och som har Anna-Lena som lärare.