Återanmälning för teaterelever

2020-05-26T18:08:58+02:00

Östhammars Kulturskola inför ett nytt digitalt system från och med höstterminen 2020. Här finner du instruktioner om hur du som teaterelev i Östhammars dramagrupper ska återanmäla sig. Återanmälan_teaterelever_20200525.docx Den här anmälan gäller bara de elever som går i Östhammar och som har Anna-Lena som lärare.